Šta je računarska mreža

Šta čini računarsku mrežu?

Ciljevi umrežavanja

Mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema /kablovi i konektori/

Aktivna mrežna oprema /svičevi i ruteri/

Klasifikacija mreža

Uvod u mrežne protokole

IP protokol

TCP protokol

Modeli OSI i TCP/IP protokola

Adresiranje kod Interneta

MAC

IP adresiranje

Klase mreža na osnovu adresa

FQDN i DNS adresiranje

URL adresa mrežnog resursa

URL i pristup dokumentu

PING

Komanda tracert/traceroute

Uloga provajdera

 
Osnovi mrežnih protokola