Pasivna mrežna oprema

pojačivači/konektori/kablovi/ormari/kanalice

 

Pasivna oprema se sastoji od kablova, konektora, razvodnog panela (patch panel, switching panel, punch-down panel), komunikacijskih ormara i sistema za napajanje električnom energijom (vodovi, sklopke i naponske letve, sistem za hlađenje).

Repeater je običan pojačavač signala na jednom mrežnom segmentu. Ethernet repeater se uglavnom koristio kod "tankog" 10BASE5 coax etherneta za potrebe proširenja ograničenja dužine segmenta (koje je inače 500m). Repeater u sebi nema nikakvu "inteligenciju", on jednostavno signal primljen sa jedne strane pojača, regeneriše i pošalje na drugu stranu.
Hub je multiportni repeater (pojačavač sa više ulaza-portova).

Hub se može smatrati pasivnom opremom sa gledišta da nema nikakvu logičku funkciju. On samo pojačava primljeni signal i prosljeđuje ga dalje na sve svoje portove.

Pošto nemaju aktivnu LOGIČKU ulogu i repiter i hab možemo smatrati dijelom pasivne mrežne opreme.

hub     

Kablovi

Kablovi služe za prenos signala između računara i komunikacijske opreme. Za različite tipove signala se koriste različiti kablovi: bakar za prenos napona i optički kabel za prenos svjetlosnog signala.

Postoji nekoliko tipova kablova koji se upotrebljavaju u mrežama. U nekim slučajevima u mreži će se koristiti samo jedan tip kabla, dok će se u drugim mrežama upotrebljavati više različitih tipova. Izbor kabla je vezan za topologiju mreže, protokol i veličinu mreže. Razumjevanje karakteristika različitih tipova kablova i toga kako oni utiču na druge aspekte umrežavanja je veoma bitno za projektovanje kvalitetne mreže.

 

Tanke i debele koaksijalne kablove smatramo prevaziđenim i samo ćemo spomenuti da su se nekad koristili.

 

Eternet kablovi?
U trgovinama (i praksi) vrlo često se koristi termini Eternet kablovi i LAN kablovi.
Najčešće se misli na STP ili UTP kablove koji se koriste u ralizaciji ethernet mreže tj. kablovske mreže definisane standardom IEEE 802.3.

UTP kablovi.

UTP (Unshielded Twisted Pair) - je kabl sličan STP, alli bez vodljivog omotača, što ga čini neotpornim na šum i vanjske elektromagnetske utjecaje. Moderna tehnologija je uspješno prevladava ovu slabost tako što je svaka parica samostalno uvijena i potom su sve međusobno uvijene kako bi se otpornost na vanjske utjecaje povećala. Naravno, oko svih parica zajedno je zaštitni plastični omotač

Neoklopljeni (UTP) kabl je najpopularniji kablovsko rješenje za mreže.

Iskustvo govori da je, ukoliko to sredstva dozvoljavaju dobro upotrebiti oklopljeni kabl za vertikalno kabliranje (STP kabl, kod koga je svaka parica obavijena metalnom folijom radi zaštite od spoljašnjih elektromagnetnih zračenja).

Kvalitet UTP kabla može varirati u zavisnosti od prečnika parice i kvaliteta i debljine njene izolacije. UTP kabl koji obično srećemo primenjen u računarskim mrežama je sastavljen od četiri para žica (parica) unutar gumenog omotača. Svaki par žica je upleten kako bi se smanjilo preslušavanje,. Što je korak upredanja parice manji ( više upletena), veća mu je otpornost na interferencije, a i cijenu mu je veća..

 

Konektor za UTP kabl
Standardni konektor za UTP kabl ima oznaku RJ-45. Liči na standardni telefonski priključak RJ-11 (popularno nazvan Panasonik), sa tom razlikom što prima osam umesto četiri provodnika.
Ne pomišljajte da štedite na kablu i konektorima. Povezivanje jedne računarske mreže može Vas dovesti do ludila ukoliko je kabl kineske proizvodnje i veoma niske cijene. Plastificirane žice koje bi trebalo da izgledaju kao izolovani provodnici se stalno razmiču i praktično ih je nemoguće ubaciti u konektor. Namontirani dijelovi se ne mogu ponovo koristiti, već ih je potrebno odsjeći.

 

Fiber optički kabl
Optički kablovi predstavljaju veoma pouzdan i brz način prenosa podataka. Oni su sačinjeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom obavijenim staklenim omotačem. Vlakna su zaštićena sa nekoliko slojeva zaštitne obloge. Kroz vlakna se prenosi svjetlost (koju proizvodi laserska ili LED dioda). Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i najčešće čine osnovu tzv. kičmu (backbone) bilo koje ozbiljnije telekomunikacione mreže.
U slučaju a imate potrebu za razvodom mreže između spratova razmotrite upotrebu ovih kablova bar za vertikalni razvod zbog velikih rastojanja i većeg propusnog opsega. Kod polaganja ovog kabla moraju se je poštovati pravila o njegovom savijanju jer isuviše veliki ugao savijanja može sprečiti prostiranje svjetlosti.

Konektori optičkih kablova
Postoje različiti tipovi konektora koji se montiraju na optičke kablove. Neki često korišćeni konektori nose oznake kao što su ST ili SC.

SC konektor 

    ST konektor
Mada postoje i druge metode za spajanje optičkih vlakana najčešće se koristi (i najpouzdanija je)metoda varenja tzv. spilice. Proces nastavljanja kablova se izvodi "zatapanjem u električnom luku", popularno splajsovanje i zahteva skupu opremu. Proces je opasan po zdravlje i zbog toga ga mora obaviti sertifikovano osoblje.

Standardi za konektore i kablove

Industrijski standardi za računarsku mrežu napravljeni su od strane EIA/TIA i u okviru ove asocijacije ustanovljene su četiri osnovne kategorije UTP kablova u zavisnosti od garantovanog kvaliteta prenosa.
Evo i specifikacije nekih kablova koji zadovoljavaju Ethernet standarde

Specifikacija

Tip kabla

Maksimalna dužina

10BaseT

Unshielded Twisted Pair

100m

10Base2

Takni koaksijalni

185m

10Base5

Debeli koaksijalni

500m

10BaseF

Fiber optički

2000m (Multimodna. Singlemodna više)

100BaseT

Neoklopljeni sa uvrnutom žicom

100m

100BaseTX

Neoklopljeni sa uvrnutom žicom

100