Šta čini računarsku mrežu?

 
Elementi mreže

Za umrežavanje više računara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje načina umrežavanja (protokola). To znači da:
Računarsku mrežu čine: računari , komunikacioni medijum, komunikacioni hardver i komunikacioni softver.
Realizacija i implementacija i hardverskih i softverskih elemenata računarskih mreža obavlja se strogim skupom pravila koji se nazivaju protokoli.

Komunikacionl medijum služi za fizičko povezivanje računara.  Osnovna podjela je mreža prema medijima koji koriste za povezivanje i prenos informacija:

  • kablovski ( žični -bounded) i

  • bežični ( unbounded )

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14