OSI model     &     TCP/IP protokol stek

 

OSI (Open Systems Interconection) model
OSI model je apstraktni opis dizajna protokola računarskih mreža, predstavljen u obliku sedam slojeva. Razvijen je 1984. godine od strane Međunarodne organizacije za standarde (International Organization for Standardization (ISO)), koja je predstavljala oko 130 država.
Sve današnje mreže su bazirane na OSI standardu,  skupu sedam slojeva koji određuju različite etape kroz koje podaci moraju proći od jednog uređaja do drugog u nekoj mreži.

Referentni model je ustvari samo smjernica. Stvarni protokoli često udružuju jedan ili više slojeva u jedan sloj. Model se sastoji od 7 slojeva podijeljenih u dvije glavne skupine: Aplikacijski skup (viši) i Prenosni skup (niži). Prvi se više bavi softverskim prenosom podataka, dok se drugi bavi hardverskim prenosom podataka.
Sedam slojeva određuje različite etape kroz koje podaci moraju da prođu od jednog uređaja do drugog u nekoj računarskoj mreži.

OSI model nikada nije implementiran do kraja. Njegova mana je da on ne sadrži sloj za Internet. Ipak, mrežni profesionalci se često pozivaju na OSI model kao primjer apstraktnog modela višeslojnog protokola.

Umjesto OSI modela u praksi se koristi TCP/IP model koji je preuzeo mnoge osobine OSI.

TCP/IP model je stvar prakse i nastao je obrnuto od OSI modeli: prvo su nastali protokoli, a model je samo opis postojećih protokola.

TCP/IP model je komunikacijski model koji je omogućio globalni Internet.
Stek protokola je kombinacija, odnosno skup protokola.

 

Par koji sačinjavaju internet protokol IP i protokol za kontrolu prenosa TCP su najbitniji od mrežnih protokola i termin TCP/IP protokol stek označava skup najkorišćenijih od njih.

Ovaj model omogućuje komunikaciju među programima koje se izvršavaju na računarima u fizički različitim mrežama. Osnovni princip dizajna se može svesti na sljedeća pravila:
• pošiljatelj: dijeli podatke u segmente (pakete), i šalje ih mrežnom sloju;
• primatelj: slaže segmente i prosljeđuje ih aplikacijskom sloju.

Niti jedan dokument službeno ne određuje TCP/IP model. U različitim dokumentima slojevi su različito nazvani i postoji različit broj slojeva. Postoje verzije ovog modela sa pet i sa četiri sloja.

 

IP dio odgovara mrežnom-nivou (network-layer) OSI modela dok TCP dio transportnom-nivou (transport-layer). Rad ovih ovih protokola transparentan je fizičkom-nivou i nivou-veze pa se zbog toga par TCP/IP može koristiti za rad Eterneta, FDDI ili Token Ring-a.

 

TCP/IP protokol se ustvari sastoji od mnoštva protokola smještena u četiri nivoa:

 

  Paket bi na čvoru pošiljatelj trebao proći cijeli stog protokola odozgo prema dole, dok bi na čvoru primatelj trebalo proći taj isti stog u suprotnom putu.