Aktivna mrežna oprema

 

Aktivne mrežne komponente su uređaji koji upravljaju saobraćajem na mreži. . Neke su sofisticiranije od drugih, ali imaju istu namenu, da podatke koje šaljete transportuju do odredišta, kao i da podatke koje vi potražujete dopreme do vas.
Aktivni uređaji su funkcijski slični. Razlikuju se po broju portova, modula, tipu mreže za koji su projektovani, ali je filozofija koja stoji iza njih ista.

Svič - mrežni preklopnik

Svič (Switch) je uređaj koji upravlja protokom podataka između dijelova lokalne mreže (LAN). Svič ima ulogu „saobraćajca“ – pakete podataka preusmjerava na prave portove u zavisnosti od  toga kom su računaru namenjeni. Koristi se za mreže srednje veličine.


Ruter - mrežni usmjerivač

Ruter je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža (podmreža).

Moglo bi se reći da ruter ima dvije podjednako važne uloge, jedna je da poveže različite mreže, a druga uloga je da odabir linije (rute) za prenos podataka.

Svičevi i ruteri su dvije osnovne aktivne komponente za mrežnu komunikaciju.
Pojednostavljeno svič služi za povezivanje računara u mrežu, a ruter za povezivanje mreža.

Kad se izvrši povezivanjem aktivne mrežne opreme kablovima još uvek nije napravljena mreža. Da bi mreža proradila neophodno je konfigurisanje mrežne opreme odgovarajućom programskom podrškom - softversko podešavanje i konfigurisanje mreže. .