Šta je pingovanje?
Pingovanje je slanje podataka sa jednog kompjutera na određenu IP adresu i određeni port

Kako se vrši pingovanje kod Windowsa?

Pingovanje kod Windowsa se provodi u cmd modu komandom ping i navođenjem komade ping te naziva Url adrese

PING URL

Ukoliko ping "prođe" do zadane destinacije i natrag, ispisaće za to potrebno vri|eme što znači da veza između vas i te adrese postoji te da grešku treba potražiti negdje drugdje.

Primjeri  pingovanja URL-ova znanje.org i sveznadar.info

 

Ukoliko ping ne uspije, javiće grešku poput Destination host unreachable, što znači da je problem u TCP/IP komunikaciji. Ovo još uvijek ne znači da je problem kod Vas, možda je "pao" pingani server ili veza vašeg Internet providera sa svijetom. Probajte pingovati još nekoliko adresa i tek ako na svima dobjete grešku možete biti sigurni da je problem baš s vaše strane mreže.