Šta su ciljevi povezivanja računara u mreže?

 
Osnovni cilj povezivanja računara, jeste lakša razmjena informacija između računara i djeljenje resursa između više računara.
Osnovne performanse mreže su:
• Brzina prenosa podataka (Traffic data rate)  , izražava se u bitima ili bajtovima u datom vremenu (sekundi)
• Karakteristike saobraćaja (konstantna brzina ili u naletima -bursty or constant bit rate)
• Cilj saobraćaja (više tačaka u mreži ili jedna destinacija, mobilni ili fiksni čvorovi)
• Osetljivost na kašnjenje (delay sensitivity)
• Osetljivost na gubitak poruka (loss sensitivity)

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14