URL

-Uniform Resource Locator-

-jedinstvena Web adresa mrežnog resursa-

 

Rad s mrežama se često poistovjećuje sa Internetom, odnosno web servisom.

URL je standard predstavljanja koji definiše format i značenje identifikatora web stranice. URL sadrži informacije koje su potrebne pretraživaču (brauzeru) da bi učitao stranicu.

URL se može shvatiti kao mrežno proširenje standardne organizacije podataka (fajlova-datoteka). Korištenjem URL ne samo da se može pozvati datoteka iz nekog kataloga, već datoteka i taj katalog mogu postojati na bilo kojoj mašini koja je na mreži i toj datoteci se može pristupiti na neki od više mogućih načina. To čak i ne mora da bude klasična datoteka već recimo upit (SQL ili drugi) dokument u bazi, rezultat finger ili archi komande i slično.

URL je tekstualni niz koji predstavlja Internet adresu.
Primjer:

Svaka strana (page) koja se nalazi na Internetu ima svoju adresu koja je nepogrešivo identifikuje. URL adresa neke stranice treba da bude opisna i što kraća. U zavisnosti od samog sajta, tehnologije u kojoj je sajt urađen ona može biti u različitim oblicima.
URL je Web adresa određenog resursa na Internetu. Resurs na koji pokazuje URL adresa može biti HTML dokument (web stranica), slika, ili bilo koja datoteka koja nalazi na određenom web serveru.