mojTim logo
pokreće novu filmsku ediciju.
Trenutno Vam nudimo tri kratka filma:
Kad je Džon bio mali Janoš, Pliznov vs HOTSPOT i Računari i zdravlje.
Moderna vremena imaju za posljedicu nova oboljenja. Prervencija je najbolji lijek.

Računari i zdravlje
Pliznov vs HOTSPOT
Edukativi film koji prikazuje dio školskog časa na kom se objašnjava način realizacije HOTSPOT-a i Thumbnails kod realizacije web projekta pomoću Microsoft Expresson Weba.
Pogledjate film i saznajte kakva je veza Bula, Bulove algebre van Goga i računarskog dizajna?

Dio predavanja ORGANIZACIJA MEMORIJE.
Kad je Džon bio mali Janoš...
  Da li je fon Nojman probao banjalučki ćevap?
Fon Nojman i ćevapi
   
Računarske šale Informatika i računari nisu uvijek ozbiljni.
Klikom na sliku poslušaj (i pomalo pogledaj) kako izgleda Pascal
programiranje u ritmu  ojkače

PASCAL DVOJKA
Klikom na sliku  pogledajte Sveznadar kolekciju šala i karikatura.  

 

Slika i riječ

PowerPoint
PRIPREMA i REALIZACIJA PREZENTACIJE

PP logo

 

BL cčip start uvodni video klip sa CD-a koji se isporučivao uz knjigu Banjaluka bez tajni

 

Vrbas Banja Luka
video klip Vrbas Banjaluka od Rekavica do Trapista

BL put
video klip Kičma Banjaluke put Karanovc-Pr. petlja

 Prvih 2000 godina računara  
Computer History Museum

Welcome to the IEEE Computer Society
Upoznajte se sa IEEE računarskim udruženjem

von Neuman Interview


 OSI model  
učenička prezentacija iz predmeta Operativni sistemi i računarske mreže, školska 2012/13, Aleksa Majkić gimnazija BanjaLuka

Virtuelna gimnazija
Pogledaj uputstvo i pokreni aplikaciju kojja Vas vodi kroz banjalučku gimnaziju