Sadrzaj Sinteza

Sinteza komb. logičkih mreža
Dekoder
Koder
Multipleksor
Demultipleksor
Sabirač (HA;FA;PA)
ALU (uvod)

  Logičke mreže

Sekvencijalne mreže
Flip flopovi i Registri
Memorija -koncept i pojam-
  Pristup i organizacija memorije
  Operacija čitanja
  Operacija upisa
ALU (nastavak) osnove rada