Podatak, obrada podataka -INFORMACIJA

Podatak je činjenica prikazanaa u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Podatak (engl. datum za jedninu, data za množinu) predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili mašina.
Podatak je u osnovi poruka koja se može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i najmanja vjerojatnost da se poruka jednoznačno i tačno iskoristi, te predstavlja nespornu činjenicu, tada predstavlja informaciju.
Svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podatcima. Podatak je u suštini nematerijalne prirode, i primarno postoji kao misaoni objekt. Pridružen je nekom konceptu, odnosno značenju kojim opisujemo svojstva.

Od čega se sastoji podatak?
Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od:
-značenja (naziv i opis značenja određenog svojstva)
-vrijednosti (mjera i iznos)
-vremena

Podatak je pojam koji opisuje i kvantificira stanje nekog procesa u realnom svijetu.

Obrada podataka
Obrada podataka je proces pretvaranja podataka u informacije. Da bi podatak postao informacija mora imati značenje novosti za primatelja, odnosno mora utjecati na povećanje nivoa znanja primatelja. Provođenje različitih postupaka: računskih (abiranje, oduzimanje...) i logičkih (poteđenje, manji, veći...).

 

Informacija
Informacija (eng. Information) je rezultat analize i organizacije podataka na način da daje novo znanje primatelju. Informacija je raznolikost poruka od pošiljatelja do primatelja.
Ona postaje znanje kad je interpretirana, odnosno stavljena u kontekst ili kad joj je dodano značenje.


Šta čini informaciju?
Informaciju čine podaci kojima je dato značenje putem relacionih veza, odnosno organizirani podaci koji su uređeni za bolje shvaćanje i razumijevanje.
Značenje informacije može biti korisno, ali i ne mora.
"Informacija je nešto što ukida ili smanjuje neodređenost sistema, odnosno smanjuje neizvesnost promjena.”
–C. Shannon

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14