Kod "višak" 3    -XS3 kod-

Kod netežinskih kodova ne postoji specifična težina koja se pridružuje ciframa kao što je to bio slučaj sa težinskim kodovima. Tipičan netežinski kod je kod ″višak 3″. Ovaj kod je poznat i pod nazivom XS3 (prema izgovoru  riječi excess-višak). Dobija se dodavanjem 3 decimalnom broju a zatim se vrši konverzija rezultata u 4-bitni binarni broj. U Tabeli imate prezentacija decimalnih cifara u kodu ″višak 3″.

Decimalni broj Kod "višak" 3
0 0011
1 0100
2 0101
3 0110
4 0111
5 1000
6 1001
7 1010
8 1011
9 1100

Ostale kommbinacije (0000, 0001, 0010,  1101, 1110, 1111) su neiskorišćene i predstavljaju nelegalna stanja. za ovaj kod.

 

Kod ″višak 3″ je autokomplemenataran i koristan je kod aritmetičkih operacija.

Na primjer, analizirajmo slučaj sabiranja dvije decimalne cifre čija je suma veća od 9.

Ako se u konkretnom primjeru koristi BCD kod neće se generisati bit prenosa. Kada se koristi kod ″višak 3″ javiće se prenos ka narednoj cifri veće težine. Rezultantna suma se, nakon toga, podešava dodavanjem 3.

V3 sabiranje


  

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14