Transformacija podataka

Transformacija podataka je računska operacija koja se izvodi
nad svakom opservacijom neke varijable u cilju ispunjavanja pretpostavki za primenu određenih analiza.

Transformacijom se od neke varijable x dobija nova varijabla t, npr. t = log x

 

Informacije se prikazuju u formi pogodnoj za korisnika.

Proces transformacije podataka u informacije:
–selekcija,
–obrada: skup aktivnosti kojima se podaci transformišu u informacije
 
Aktivnosti nad podacima
•klasifikacija, svrstavanje u klase na osnovu odabranog kriterijuma
•sortiranje, proces uređivanje redosleda podataka u nizi, prema zadatom kriterijumu
•agregacija, spajanje, združivanje
•računanje, izvodi se nad numeričkim podacima
• selekcija, izdvajanje podataka iz skupa podataka na osnovu odabranog kriterijuma

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14