Tipovi podataka

Različiti programski jezici, operativni sistemi i računarska okruženja različito tretiraju i klasiraju način zapisa, a samim tim i tipove podataka. Bez obzira na tip svi podaci se uvijek predstavljaju kao niz 1 i 0.

 

Postoje: prosti, složeni i pokazivački tipovi podataka. Složeni tipovi podataka se dobijaju sastavljanjem (kompozicijom) prostih i/ili složenih tipova podataka. Neki složeni tipovi podataka su: nizovni, slogovni, skupovni i datotečni tip.

Svaka konstanta, promenljiva, izraz ili funkcija moraju biti određenog tipa podataka. Tip podataka određuje skup vrijednosti koje predstavljaju konstante i koje mogu biti dodjeljene promjenljivama i izrazima. Nad njima se mogu izvršiti određene operacije, odnosno funkcije.
U najjednostavnijem slučaju možemo podatke podjeliti na dvije klase:
• znakovni (alfanumeričkiki)
• podskup brojčanih (numeričkih) podataka u koje spadaju
– cijeli brojevi,
– binarno kodirani dekadni brojevi,
– realni brojevi zapisani u nepokretnom zarezu, i
– realni brojevi zapisani u pokretnom zarezu.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14