Vrste podataka kod Pascala

 

 Suporter

Pojam tipa podataka
Tip je uređen skup vrijednosti i dodjeljuje mu se skup operacija (tip operanda i tip rezultata).
Tip ima osobine:
svaki izraz je jednog i samo jednog tipa
tip izraza se može odrediti na osnovu konteksta ili oblika bez znanja konkretnih vrijednosti članova izraza
svakoj operaciji odgovaraju operandi i rezultati određenog tipa.

 

Tipovi podataka u Pascalu dijele se na osnovne-jednostavne (skalarne) i strukturirane-složene (izvedene), koji se uglavnom definišu kao polja i slogovi sastavljeni od osnovnih ili drugih strukturiranih podataka.

Nabrojivi i intervalni tipovi podataka su nestandardni jednostavni tipovi podataka koji poboljšavaju čitljivost i razumljivost programa.

Jednostavni i složeni tipovi podataka sadržavaju vrijednosti objekata koje označavaju.

Pokazivači sadrže memorijske adrese objekata, na kojima su zapisane njihove vrijednosti.

Pascal-Wirth 

 Pascal i Wirth

 Tako imamo:

jednostavne tipove

standardni

 cjelobrojni (integer)

 realni (real)

 znakovni (char)

 logički (boolean)

nabrojivi

intervalni

složeni tipovi

 skup (set)

 niz, polje(array)

 zapis, slog (record)

 datoteka (file)

 string

 

pokazivače

 

 

Tipovi podataka 

 

 

 

copyright M2M
BL-2012 -2013