Deklarisanje konstanti i varijabli

Paskal je deklarativni jezik . To znači da se prije upotrebe OBAVEZNO moraju deklarisati sve promjenjive i konstante koje ćemo koristiti u glavnom programu.

 Suporter

Deklarisanje konstanti

Konstanta je zadana nepromjenljiva vrijednost ili podatak. Može biti brojna, logička, tekstualna. U PASCAL-u su definisane određene standardne konstante: MAXINT, najveći cijeli broj, TRUE - istinto, FALSE - lažno (logička konstanta). Identifikator konstanti se definiše sa naredbom CONST iza koje se nalazi onoliko deklaracija konstanti koliko trebate u programu.
Ključna riječ CONST označava dio programa u kojem se deklarišu konstante.

Primjeri deklarisanja konstanti:

CONST
  Pi = 3.141592653589;
  Year = 2001;
  Period = '.';
  T = TRUE;
  Prompt = 'Enter a value';
  Name1 = 'First Name';
  TwoPi = 2.0*Pi;
{Physical constants}
  Avogadro = 6.023E23;
  Planck = 6.63E-34;
  Coulomb = 8.99E9;

Sintaksni dijagram deklaracija konstanti


Konstante se ne mijenjaju za vrijeme izvođenja programa.

Prije novog kompajliranja programa, može se promjeniti vrijednost konstante. Iskompajlira se program i to je nova vrijednost konstante pri izvođenju.

Na primjer promjenom vrijednosti Year sa 2001 na 2012 je daleko jednostavnije u dijelu deklarisanja konstanti nego tražiti sve vrijednosti 2001 u programu.

Konstante se deklarišu poslije unita (uses), a prije varijabli.   Vrijednost konstanti se određuje/deklariše sa znakom =
POGLEDAJ/ANALIZIRAJ/ZAPAMTI način definisanja i deklarisanja različitih tipova promjenjivih (cjelobrojnih brojeva, realnih, slova, slovnih promjenjivih, logičkih promjenjivih...
Uporedi deklarisanje konstanti sa deklarisanjem varijabli.

Deklarisanje varijabli

Za deklarisanje varijabli upotrebljava se ključna riječ var, ime promjenjive (idientifikator) i tip. Poslije imena (a prije tipa) obavezno se mora navesti : (kao simbol pridruživanja i određivanja). Ako se koristi više promjenjivih istog tipa one se mogu deklariasati svaka posebno, ili grupno korišćenjem znaka , između pojedinih imena i samo iza posljednjeg imena koristi se simbol :

Primjeri deklarisanja varijabli:

VAR

Age : INTEGER;

Radius : REAL;

Male : BOOLEAN;

Grade : CHAR;

ZipCode: INTEGER;

count : INTEGER;

ISBN : INTEGER;

Nb1,nb2,nb: Integer;

Sintaksni dijagram deklaracija varijabli


 

 

copyright M2M
BL-2012 -2013