Na mreži postoje stotine video tutoriala za rad u Access-u.

Pronađite ih, a za početak pogledajte sljedeće:

Dizajniranje formulara:
Microsoft Access Form Design 5 min

Postavljanje dugmadi na formular:
Creating Command Buttons For Forms 7 min
 
Kreiranje formulara sr 34 min
Kreiranje obrzaca hr 16 min

Praktično uspostavljanje veza među tabelama Building Table Relationships 6 min

Koncept uspostavljanja veza kod RB:
Relational Database Concepts 5 min

Veze više prema više:
Many to Many Relationship 8 min