LokUP

Funkcija LOOKUP vraća-PRONALAZI vrijednost iz opsega koji čini jedan red ili jedna kolona ili iz niza.
Funkcija LOOKUP ima dva sintaksna oblika: oblik vektora i oblik niza. Vektor je opseg koji čini samo jedan red ili jedna kolona.

traži rezultat na osnovu uslova koji postavimo

 

Npr. za niz {0,60,70,80,90},{"F","D","C","B","A"}) 
LOOKUP
0 pridružuje F,
60 pridružuje D
70 pridružuje C itd 

Na start Razno

Funkciju LOOKUP možete koristiti umjesto funkcije IF da biste izvršili složene testove ili testove koji premašuju ograničenje ugnežđivanja funkcija.

Kao proširenje i poboljšanje razmotrite upotrebu funkcija VLOOKUP, HLOOKUP ili MATCH.
Zbog jednostavnijeg rada koristite funkciju VLOOKUP koja ima gotovo iste mogućnosti rada, ali se pretraga obavlja po vertikali, vidi primjer VLOOKUP.

Funkcija LOOKUP uvijek bira posljednju vrijednost u redu ili koloni. Ovo ili često može dovesti do neočekivanih rezultata.
Pomoću funkcija HLOOKUP i VLOOKUP možete da indeksirate vrijednosti samo horizontalno-H odnosno vertikalno-V, što onemogućava zabune gdje se vrši pretraga.

Oblik niza:  

LOOKUP(vrijednost_za_pronalaženje, niz)

  vrijednost_za_pronalaženje   
Obavezno. Vrijednost koju funkcija LOOKUP traži unutar niza. Argument vrijednost_za_pronalaženje može biti broj, tekst, logička vrijednost, ime ili referenca koja upućuje na vrijednost.

 

niz   
Obavezno.
Opseg ćelija koje sadrže tekst, brojeve ili logičke vrijednosti koje želite da poredite sa argumentom „vrijednost_za_pronalaženje“.

 

Šta radi

Kada se koristi

Traženje određene vrijednosti u prvom redu ili koloni niza i vraćanje vrijednosti sa iste pozicije u poslednjem redu ili koloni niza.

Koristi se kada imate malu listu vrijednosti koje se vremenom ne menjaju.

Ukoliko funkcija LOOKUP ne može da pronađe vrijednost argumenta vrijednost_za_pronalaženje, koristi najveću vrijednost u nizu koja je manja od vrijednosti argumenta vrijednost_za_pronalaženje.

Ako argument „niz“ pokriva oblast koja ima veću širinu nego visinu (više kolona nego redova), funkcija LOOKUP traži vrijednost argumenta vrednost_za_pronalaženje u prvom redu.

Ako je argument „niz“ kvadrat ili je viši nego što je širok (više redova nego kolona), funkcija LOOKUP pretražuje prvu kolonu.

Ako je vrijednost argumenta vrijednost_za_pronalaženje manja od najmanje vrijednosti iz prvog reda ili kolone (zavisno od dimenzije niza), funkcija LOOKUP daje vrijednost greške .

Pogledaj i ANALIZIRAJ primjer 

Vektorski oblik:

 LOOKUP(vrijednost_za_pronalaženje,vektor_za_pronalaženje, [vektor_rezultata ])

·        vrijednost_za_pronalaženje   
Obavezno. Vrijednost koju funkcija LOOKUP pretražuje unutar prvog vektora. Argument vrijednost_za_pronalaženje može biti broj, tekst, logička vrijednost ili ime ili referenca koja upućuje na vrijednost.

·       

vektor_za_pronalaženje    
Obavezno
. Opseg koji sadrži samo jedan red ili kolonu. Vrijednosti argumenta vektor_za_pronalaženje mogu biti tekst, brojevi ili logičke vrijednosti.

·       

vektor_rezultata   
Opcionalno. Opseg koji sadrži samo jedan red ili kolonu. Argument vektor_rezultata mora biti iste veličine kao i argument vektor_za_pronalaženje.

Šta radi

Kada se koristi

Traži vrijednosti u opsegu koji čini jedan red ili jedna kolona (poznatom pod nazivom vektor) i daje vrijednosti sa iste pozicije u drugom opsegu koji čini jedan red ili jedna kolona.

Koristite vektorski oblik kada imate veliku listu vrijednosti u kojoj se obavlja traženje ili kada vremenom može doći do promjene vrijednosti.

Vrijednosti argumenta vektor_za_pronalaženje moraju biti poređane rastućim redosljedom: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

U suprotnom, funkcija LOOKUP možda neće vratiti tačnu vrijednost.

Pogledaj i ANALIZIRAJ primjer 

Primjedbe

 Ako funkcija LOOKUP ne može da pronađe vrijednost argumenta vrednost_za_pronalaženje, pronaći će najveću vrijednost argumenta vektor_za_pronalaženje koja je manja od vrijednosti argumenta vrednost_za_pronalaženje.

Ukoliko je vrijednost argumenta vrijednost_za_pronalaženje manja od najmanje vrijednosti argumenta vektor_za_pronalaženje, daje vrednost greške.

Greška kod ove funcije se indicira-pokazuje kao #N/A.

Velika i mala slova su jednaka.

 

Na početnu SxeznadarRAZNO

copyright M2M
BL-2011