Dijagram toka

Dijagram toka je simbolički predstavljen algoritam. Može se reći: dijagram toka je grafički prikaz algoritma. Sastoji se od niza simbola povezanih strelicama (spojnim putevima) koji definišu tok i smjer realizacije programa.
Grafički prikaz je jednostavan, pregledan, lako se pronalaze greške. Nadalje, problem se može jednostavno analizirati, uporediti s nekim drugim problemom, što će nam skratiti vrijeme pronalaženja rješenja.

Osnovni elementi (simboli) koji se koriste su:

Početak programa

Elementi

Ulaz

Čvorište

Obrada

Petlje ili blokovi

Izlaz

Kraj programa