Dijagram toka Primjer1

Nacrtajtee dijagram toka za algoritam koji određuje sumu S, aritmetičku sredinu A i proizvod P brojeva X, Y i Z.

Rješenje: DT Primjer1