Agent zasnovan na cilju -Goal-based agents-

Agenti zasnovani na cilju proširuju mogućnosti agenata zasnovanih na modelu, korištenjem informacije o cilju. Informacija o cilju opisuje situaciju koja je poželjna. To omogućuje agentu način odabira među višestrukih mogućnosti, odabirući onu koja ispunjava ciljno stanje.

 

Poznavanje tekućeg stanja okoline nije uvijek dovoljno za donošenje odluke o tome kako inteligentni agent treba da deluje. Agentu je potrebna neka vrsta informacije o cilju i koja opisuje situacije koje su povoljne i poželjne.

Program agenta može da kombinuje informacije o cilju sa informacijama o rezultatu mogućih akcija (iste informacije koje se koriste za ažuriranje unutrašnjeg stanja refleksnog agenta) da bi se odabrale akcije za postizanje cilja.

Nekada to može biti sasvim jednostavno kada ostvarivanje cilja slijedi iz samo jedne akcije, dok u drugim slučajevima može biti složenije, kada agent treba da razmotri dugačke sekvence akcija i razne moguće obrte da bi našao način za ostvarivanje postavljenog cilja.

 

 

Pretraživanje i planiranje su posebne oblasti AI posvećene pronalaženju sekvenci akcija koje postižu – ostvaruju postavljene ciljeve/cilj agenta.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14