Refleksivni agenti zasnovani na modelu

Agenti zasnovani na modelu se mogu nositi sa djelomično primjetljivom okolinom. Njegovo trenutno stanje je zapamćeno - pohranjeno unutar agenta održavajući neku vrstu strukture koja opisuje dio svijeta koji ne može biti viđen. To znanje o "kako svijet radi" je nazvano model svijeta, od tuda i naziv "agent zasnovan na modelu": Agents that keep track of the world.

Refleksivni agent zasnovan na modelu treba održavati neku vrstu internog modela koji ovisi o povijesti percepcije te odražvati barem dio neprimjetnog aspekta trenutačnog stanja. Tada odabire akciju na isti način kao i jednostavni refleksivni agent.


Moguće je koristiti isti dijagram kao kod jednostavnog refleksnog agenta, ali se vrši ažuriranje na osnovu promjena u okolini.model
Pseudokod koji opisuje realizaciju agenta zasnovanog na modelu
Ažuriranje informacije o internom predstavljanju stanja okol ine sa vremenom zahtjeva dve vrste znanja koje treba predstaviti u programu inteligentnog agenta:
-znanje o tome kako se okolina menja sa vremenom – evoluira, nezavisno od samog agenta.
-znanje o tome kako akcije agenta utiču na funkciju UPDATE-STATE kojom se kreira unutrašnji opis stanja.
Osim interpretiranja novog opažaja u svjetlu postojećeg znanja o stanju, informacije o spoljašnjem svijetu se koriste i za praćenje “nevidljivog” stanja okoline koja se ne vidi direktno iz podataka senzora. Važno je i poznavanje uticaja akcija agenta na stanje spoljašnje okoline.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14