Struktura i model inteligentnog agenta

Struktura inteligentnog agenta
Jednostavi agent može biti matematički definiran kao funkcija agenta koji mapira svaku moguću sekvencu percepcije prema mogućoj akciji koju agent može izvršiti ili prema koeficijenu, povratnoj vezi, funkciji ili konstanti koja utječe na eventualnu akciju:
Funkcija agenta je abstraktni koncept koji uključuje različite principe donošenja odluka kao što je izračun individualnih mogućnosti, dedukcije iznad logičkih pravila i slično.
Moguća je različita implementacije i realizacija AI agenata. Na slici je predstavljen standardni model koji prikazuje inteligentnog agena.
model ai agenta

 

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14