Jednostavan (prost) refleksivni agent

Jednostavni refleksivni agenti djeluju samo na osnovu trenutne percepcije, ignoririšući ostatak perceptivne istorije: djeluju samo na osnovu trenutnog stanja. Takve veze se nazivaju condition-action rule pravilo uslov akcija.

Ova vrsta veze gdje je samo jedna mogućnost djelovanja nakon ispunjenja uslova.

Ljudi takođe poseduju mnoge slične veze – reflekse. Neki su stečeni-naučeni odgovori, kao što je slučaj sa vožnjom, dok se drugi urođeni kao što je to slučaj sa treptanjem – kada se nešto primiče oku.
Jednostavno pravilo tipa condition-action omogućava da agent ostvari neophodnu vezu opažaja i akcije 

Mogućnost konstruisanja eksplicitne iscrpne tabele za pretraživanje u realnim slučajevima jednostavno ne dolazi u obzir. Primjer: Snimci sa jedne kamere frekvencije 25 slika u sec sa 1000 x 1000 pixels, 8 bita boje i 8 bita za intenzitet, što je oko 50M po slici ili za sat vremena 260X60X50M što je neprihvatljiva količina informacija. Moguće je da se takva tabela značajno sažme – redukuje uočavanjem određenih ulazno/izlaznih veza koje se često ponavljaju.
Funkcija agenta je bazirana na pravilu stanje-akcija: ako se zadovoljava stanje (uslov), tada slijedi akcija. Ovakva funkcija agenta uspijeva samo kada je okolina u potpunosti primjetljiva.Primjer pseudokoda koji opisuje realizaciju  jednostavnog refleksifnog agenta

INTERPRET-INPUT funkcija generiše apstraktni opis tekućeg stanja – opažaja
RULE-MATCH funkcija vraća prvo pravilo u skupu pravila koje odgovara datom opisu stanja.

Zapisuju se npr. kao:  if car-in-front-is-breaking then initiate-braking; koje pokazuje mogući način agenta za upravljanja vozilom (koje se zaustavlja kad se zaustavi vozilo ispred).
Neki refleksivni agenti mogu sadržavati informacije o njihovom trenutnom stanju što im omogućava zanemarivanje uslova čiji su pokretači već pokrenuti.
Beskonačne petlje su često neizbježne za jednostavne refleksivne agente koji "rade" u djelomično primjetljivim okolinama.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M, BL-2011/14