Osnovne karakteristike AI agenta

Šta bi agent trebalo da radi?
Razumni agent bi trebalo da se razumno ponaša
Šta to tačno znači?
Može se reći da je razumna akcija – ponašanje baš ono, koje će dovesti do uspjeha – ostvarivanja cilja
Potrebno je definisati kako se ocjenjuje – evaluira ponašanje agenta - da li je uspješno i da li vodi ka postavljenom cilju.

Osnovne karakteristike agenata:

  1. djeluju autonomno

  2. olakšavaju pristup, korišćenje i komunikaciju sa ljudima, mašinama ili programima (olakšava interfejs)

  3. izvode zadatke koji se ponavljaju

  4. komuniciraju s drugim agentima

Autonomija je svojstvo koje razlikuje agente od standardnog softvera (aplikacije). Autonomija znači:

- da agenti rade bez direktne intervencije

- agenti su pokretani događajima

- agenti su proaktivni

 

Racionalno ponašanje agenta u prvom redu zavisi od:
Odabrane mjere performansi – performance measure, koja definiše nivo uspješnosti
Od svega što agent u toku vremena do nekog trenutka opazi, što predstavlja njegovu kompletnu – ukupnu istoriju opažanja ili sekvencu opažaja - percept sequence.
Od znanja agenta o svojoj okolini
Od postupaka – akcija koje agent može da izvede

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14