Primjer trivijalnog agenta

Običan sat ili časovnik, može da se posmatra kao običan neživi objekat, ili kao jednostavan agent. Kao agent, sat uglavnom radi ono što i treba – pravilno pokazuje vreme.
Kao takav, sat može da se posmatra kao degenerisani agent čija je lista opažaja uvek prazna, tako da ma šta da se desi u spoljašnjem svijetu, to nema uticaja na ponašanje časovnika.
Pri prenosu u drugu vremensku zonu, sat se mora podesiti – nema opažanja prelaska u drugu vremensku zonu

 

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14