Definicija pojma vještačka inteligencija

Vјеštаčkа intеligеnciја jе pоdоblаst rаčunаrstvа. Cilј istrаživаnjа vјеštаčkе intеligеnciје је rаzviјаnjе prоgrаmа (sоftvеrа), kојi ćе rаčunаrimа оmоgućiti dа sе pоnаšајu nа nаčin kојi bi sе mоgао оkаrаktеrisаti intеlignеntim.
Vještačka inteligencija (artificial intelligence -AI)
se definiše na različite načine. Najčešće su slijedeće tri definicije:
1. Vještačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju hardversko softverska rješenja koja treba da omoguće sposobnosti i ponašanja slična ljudskom (percepcija, reagovanje, ponašanje, rezonovanje, zaključivanje i činjenje).
2. Vještačka inteligecija je naučna oblast u kojoj se izučavaju izračunavanja da bi se izračunavanjem omogućila percepcija, rezonovanje i činjenje.
3. Vještačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se istražuje kako da se naprave računari koji bi uspješno radili stvari koje u ovom momentu bolje rade ljudi.
Ove tri definicije se mogu objediniti u grafičku predstavu koja odgovara presjeku skupova obugvaćenih pojmovima računarstva i informatike i inteligencije,, gdje presjek (elementi obuhvaćeni sa oba pojma) predstavlja vještačku inteligenciju.

ai

(information technology) je nauka koja se bavi strukturiranjem, obradom i prenosom informacija.
Računarstvo (computer science) je nauka koja se bavi računarskim hardverom, softverom, kao i teorijom računanja i njegovom primjenom.

Riječ inteligencija potiče od latinske riječi inteligere i znači razumjeti. Smatra se da je inteligencija kombinacija urođenih karakteristika nervnog sistema i razvojne inteligencije, uobličena iskustvom i učenjem.

Nema jedinstvene i opšteprihvaćene definicije inteligencije razlikuju, ali preovlađuje stav da je inteligencija potencijal, a ne potpuno razvijena sposobnost. Obično se definiše kao sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14