Klasifikacija AI prema vrsti rješavanja problema

 
1. sistemi za rješavanje čovjekovih uobičajenih zadataka:
• prepoznavanje slika i govora,
• razumijevanje, generisanje i prevođenje prirodnih jezika,
• snalaženje u svakodnevnim situacijama,
• primjena u robotici.
2. sistemi za rješavanje formalnih zadataka:
• logičke igre,
• matematička logika, geometrija, integralni račun,
• osobine programa.
3. sistemi za rješavanje ekspertnih zadataka:
• konstruisanje, nalaženje grešaka, planiranje proizvodnje,
• naučne analize i dijagnostika (biologija, medicina, hemija, pravo),
• finansijska analiza,
• programi za razvoj ovakvih sistema.

 

Rješavanje problema START

copyright M2M
BL-2011/14