Gradski saobracaj u Banjaluci

Linija broj 1:

(Priječani – Mađir) – ORTOPEDIJA – NOVA BOLNICA

Linija broj 10:

AUTOBUSKA STANICA- OBILIĆEVO

Linija broj 13:

LAZAREVO – OBILIĆEVO

Linija broj 13A:

CENTAR – ZALUŽANI – (Kuljani – Barlovci)

Linija broj 13B:

LAZAREVO – CENTAR – NOVO GROBLJE

Linija broj 13C:

CENTAR (Vidovdanska) – TUNJICE – ZALUŽANI

Linija broj 17:

OBILIĆEVO –NOVA BOLNICA

 
Međugradski