Osnovna građa PC računara

Koncept PC računara
Koncept modernog PC računara definitivno je osmišljen 1981. godine, a podržava sve relevantne principe von Nojmanove mašine.
PC računar je koncipiran kao jednostavan, univerzalan računar namjenjen za jednog korisnika koji bi na njemu obavljao različite, ali relativno proste poslove unosa i obrade podataka.
PC je predviđen za jednog korisnika (single user), međutim danas sa korištenjem Interneta, više nam nisu na raspolaganju samo resursi našeg računara, već (teoretski) i svih drugih računara na svijetu.

 

Standardan izgled PC računara izvana

PC računar se sastoji od tri glavna dijela:
upravljačke jedinice - CPU (Central Process Unit, koja prihvata ulazne podatke obrađuje ih i šalje na izlaz (CPU u užem smislu predstavlja računar )
standardnih ulaza
o tastature (keyboard)
o miša (mouse)
standardnog izlaza - ekrana (monitora, displeja - display)

 

START

copyright M2M
BL-2011