Više o građi PC računara:

Funkcije komponenti PC računara
Matična ploča
Uloga mikroprocesora
Protok podataka-BUS
Pojam memorije
Organizacija memorije
Sistemske memorije
ROM-CMOS RAM
RAM
Hard disk
CD/DVD diskovi
Kućište i izvor napajanja